Från en trasig och rutten husgrund, till en bättre och finare.